De aandelen

De Green Devils Hockey Club bestaat uit twee delen: een VZW en een NV. Het gedeelte VZW beheert de sportieve aspecten van de club en de NV is de eigenaar van alle gronden en gebouwen. Alle leden hebben in het verleden te mogelijkheid gekregen om aandelen van de NV kunnen kopen, en het is dankzij hun steun dat we ons kunstgras hebben kunnen financieren. Wij vinden het belangrijk dat leden verbonden zijn met de club, en daarom moedigen wij al onze leden aan om aandeelhouder te worden. Hierdoor kunnen we ook onze groei ondersteunen. Om de leden te danken voor hun steun genieten aandeelhouders van minstens 2 aandelen per lid (of 4 voor een familie) van een verlaagd lidgeld. Omdat er misschien niet altijd voldoende aandelen aangeboden zullen worden, zal het engagement voor het kopen van aandelen volstaan om te genieten van dit voordeel.

Aandelen kopen

Alle leden kunnen inschrijven om aandelen te kopen (inschrijvingsformulier). De prijs per aandeel werd door de laatste Algemene Vergadering vastgelegd op 255€. Op het einde van het seizoen worden alle inschrijvingen voor aan- en verkopen van aandelen samengebracht. Als er voldoende aanbod is, zal aan de kopers gevraagd worden om de betaling te doen op de rekening van Green Devils die als tussenpersoon tussen de kopers en verkopers optreedt. Zodra de transacties rond zijn worden deze ook ingeschreven in ons boek moet aandeelhouders.

Aandelen verkopen

Iedereen die dat wenst, mag zijn aandelen verkopen. Zo kunnen mensen die de club zouden verlaten hun geld recupereren (met meer of min waarde). Net zoals de kopers kunnen ook verkopers zich via het inschrijvingsformulier kenbaar maken voor de verkoop van hun aandelen op het einde van het seizoen. De aanbevolen prijs van de aandelen wordt altijd op Algemene Vergadering van de Green Devils NV kenbaar gemaakt. Bij de laatste Algemene Vergadering werd de prijs voor de aan-/verkoop van de volgende beurs op 255€ per aandeel vastgelegd. 

De beurs

Op het einde van het seizoen wordt er een beurs georganiseerd waar alle aan- en verkopen van aandelen plaatsvinden. Alle intenties voor aan- en verkopen moeten aan de hand van het inschrijvingsformulier kenbaar gemaakt worden een maand voor de beurs.

Indien de vraag naar aandelen groter is dan het aanbod, dan worden mensen die hun intentie kenbaar gemaakt hebben op een wachtlijst geplaatst, en zullen het jaar nadien voorrang krijgen voor het kopen van aandelen.

Indien het aanbod groter is dan de vraag, dan krijgen de mensen die hun intentie tot verkopen kenbaar gemaakt hebben voorrang bij de beurs van het volgende jaar.