Newsletter december 2021

  • Woordje van het jeugdcomité
  • G-hockey
  • Green Devils Go Green
  • Reservatie van het veld
  • Dankjewel

Woordje van het jeugdcomité

Beste leden, jeugdleden en ouders van jeugdleden,

De eerste seizoenshelft van het seizoen ‘21-‘22 zit erop! Ondanks corona hebben we, mede met de volle inzet van de coaches en managers, een bijna vol programma kunnen spelen. Slechts één wedstrijd hebben we door te weinig spelers forfait moeten laten gaan. Er zijn in totaal 5 wedstrijden verplaatst geweest. Een heel goed resultaat mogen we wel zeggen.

Ook sportief is het resultaat bemoedigend geweest. Er zijn twee herfstkampioenen in onze geledingen! Gefeliciteerd aan de U19B en de U10B!

Voor de rest zijn de meeste teams op een zeer verdienstelijke plaats in de middenmoot geëindigd.

Dit jaar hebben we de trainingen iets anders aangepakt dan andere jaren. De ervaringen zijn wisselend positief te noemen. Natuurlijk zijn we er nog niet, maar de route naar de volgende stage is ingezet. Met onze trainers gaan we deze eerste seizoenshelft evalueren en kijken hoe we kunnen verbeteren in de tweede seizoenshelft. Zeker ook de nieuwe lichting (hopelijk) gediplomeerde trainers.

De activiteiten waren in de regel geslaagd te noemen. Halloween en Sinterklaas waren natuurlijk de uitschieters. Dank aan de organisatie hiervan!

Dit jaar hebben we ook de coaches en managers gevraagd naar de ervaringen van deze eerste paar maanden. Hieruit zijn zeer waardevolle aanbevelingen gekomen die we zeker zullen meenemen naar de tweede helft. Zo willen we gezamenlijk de oudere jeugd meer betrekken bij de arbitrage van de jongere jeugd, willen we de spelers meer opvolgen voor wat betreft de persoonlijke technische skills en willen we de trainers nadrukkelijker begeleiden tijdens hun trainingen. Zullen we de visibiliteit van de trainers, maar ook de coaches verbeteren (komt op ZEER korte termijn bericht over) en denken we begeleiding tijdens de thuiswedstrijden. Let wel, dit kunnen we niet alleen met het jeugdcomité of het bestuur. Daar zullen we ook graag enthousiaste ouders bij willen betrekken. Mochten jullie daar meer over willen weten of interesse in hebben, laat dan een bericht achter bij het jeugdcomité. De leden zie je in deze nieuwsbrief.

De opstart van de trainingen in 2022 is voorzien voor de week vanaf maandag 10 januari, beginnende met één training per week, waarschijnlijk op woensdag en/of vrijdag. Exacte berichtgeving volgt hierover nog.

Rest mij u allen en zeer fijne kerst en oudejaar toe te wensen in goede gezondheid en tot in het nieuwe jaar!

Namens het jeugdcomité,

Dick Sijmonsma

G-hockey

De “G” staat voor geïntegreerd, goesting, gelijkwaardig, gescoord, gewonnen, gemist, grensverleggend en bovenal genieten!

Deze tak van hockey staat open voor iedereen met een mentale/psychische beperking en voor alle leeftijden.

De ontwikkeling van G-hockey ligt volop in lijn met de waarden en de educatieve missie van onze geliefkoosde hockeysport. Daarom willen we dit ook lanceren binnen onze club. Meer info binnenkort!

Green Devils Go Green

Om een steentje bij te dragen tot een groene omgeving en de doelstelling van de gemeente Ternat om 15.000 bomen te planten in Ternat, is de Green Devils begonnen met het planten van 1.200 bomen. Ook jij kan helpen door een boom te sponsoren.

Reserveer het veld

Willen jullie een balletje slaan met de vrienden of een vriendschappelijke wedstrijd organiseren? Vraag dan zeker aan de kapitein, coach of manager om de beschikbaarheid te controleren en het veld te reserveren.

Dankjewel

Intussen zijn we de winterstop ingegaan. Een oprecht woordje van dank is hier dan ook op zijn plaats.

Een dikke dankjewel aan onze trainers, coaches, managers, ouders, … die onze ploegen steeds opnieuw doen schitteren en het beste van zichzelf laten geven! Laat ons er ook in 2022 een topjaar van maken!