Green Devils Hockey club heeft als doel: “het beoefenen en het bevorderen van het hockey in een geest die gekenmerkt wordt door:

  • Fairplay
  • De individuele inspanning in dienst van het gemeenschappelijk resultaat
  • Het nastreven van sportieve successen zonder echter te vervallen in een “kampioen koste-wat-het-kost geest”
  • Zijn familiaal karakter, het wederzijds respect en de solidariteit tussen zijn leden
  • De authenticiteit en het zelfrespect

“De Green” betracht bovendien de ouders van jongeren in de mogelijkheid te stellen de opvoeding van hun kinderen te vervolledigen met het beoefenen van een nobele ploegsport in de best mogelijke omstandigheden (infrastructuur, omkadering, geest)

Om zijn doel te bereiken zal De Green zich aansluiten bij elke sportfederatie die hem in staat stelt het hockey in de best mogelijke omstandigheden te beoefenen (kampioenschappen, organisatie,…) en zal zich houden aan wat zulke aansluiting met zich meebrengt. Momenteel is deze federatie de Vlaamse Hockey Liga (VHL), deel uitmakend van de Koninklijke Belgische Hockeybond.