GD Go Green

Een site met ruime aandacht voor ecologische aspecten. Het zit in onze naam…, het zorgt voor een goede verstandhouding met onze buren …, het past in onze ambitie om samen te werken met de lokale gemeenschap en het is eigenlijk vanzelfsprekend om het te doen. In de volgende fase van de opwaardering van onze site starten we met de aanplanting van bomen en hagen. In overleg met de gemeente Ternat en na deskundig advies van Planten Vermeir hebben we gekozen voor verschillende inheemse soorten.

Wat betreft de bomen hebben we gekozen om linden aan te planten op de scheiding tussen de fermette en de buren. Op de heuvel achter het veld zullen we knotwilgen planten. Op en rond de parking alsook langsheen het wandelpad voorzien we een haag met meer dan 1.200 planten. Het wordt een mengeling van haagbeuk, ligustrum, acer campestre, cornus mas en rhamnus frangula, een mooie mengeling van inheemse haagsoorten.

Met de opwaardering van onze site willen we het familiale karakter van onze club verder benadrukken. Een aangename plek om te vertoeven, niet enkel voor de spelers, maar ook voor de familie en vrienden die hen komen steunen. Daarom doen we ook een beroep op al onze leden en sympathisanten om samen met de club de vergroening vorm te geven.

Help mee om de site van de Green Devils tot een groene oase om te vormen en koop vandaag nog jouw pakket met een boom of haagplanten.

Alle bomen en planten worden door een professionele firma aangeplant op de site van de Green Devils van zodra het geschikte seizoen aangebroken is (oktober – november). Tot dan kan je dus de club steunen met een aankoop. Aarzel dus niet om zelf een leuke actie op te zetten – alleen of met je ploeg – om je bijdrage te leveren en laat het ons zeker weten via de sociale media.