Uitschrijvingen

Elk lid dat zich wenst uit te schrijven moet dit doen tussen de 1e en de 30e juni per e-mail naar secretariat@greendevils.be. Voor een goede werking van de club is het altijd beter om ook de coach/kapitein en/of jeugdverantwoordelijke/sportief directeur op de hoogte te stellen. 

Opgelet: uitschrijvingen die na 30 juni ingediend worden, kunnen steeds geweigerd worden. Wie na deze datum nog wenst uit te schrijven zal tevens een factuur van 150 € moeten betalen voor het laattijdig uitschrijven.

Waarom moet dit al op 30 juni? De hockeybond vraagt dat alle clubs hun ploegen voor deze datum inschrijven. Als wij als club niet weten wie blijft en wie vertrekt, dan kunnen wij ook de ploegen niet correct inschrijven. Bovendien moet de club de nodige trainers en coaches vinden, de planning voor de trainingen maken, … Hier kruipt tijd in en we willen aan alle leden zo snel mogelijk duidelijkheid geven.